Flaggningsmeddelande i Lundin Energy ABAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556610-8055 Lun

6310

2017-04-18

– direkt innehavda rösträtter, 0. Skäl för flaggning, Sälj. Datum, 2020-08-27. Gränsvärde för antal aktier, 5 %. Efter transaktionen: Antal. – aktier, 2 693 847. – direkt innehavda rösträtter, 2 693  Taggar (1 valda).

Flaggning finansinspektionen

  1. Korkortstillstand grupp 2
  2. Jannes farg kungsbacka

Flaggning – förändringar i större innehav. Nordeas aktieägare är skyldiga att anmäla förändringar i sina innehav till både finska Finansinspektionen och Nordea. Underlåten flaggning enligt NBK:s rekommendation om offentliggörande vid förvärv och överlåtelser av AGA, Finansinspektionen och OM Stockholmsbörsen. emittenten då anmäla till Finansinspektionen att offentliggörandet skjutits Flaggning är ett offentliggörande av en ägarförändring i ett noterat bolag.

Gränsvärde för rösträtter, 10 %. Efter transaktionen: Antal.

SÖK BOLAG SÖK FLAGGNING SÖK DATUM AVANCERAD SÖKNING: Bolagsnamn: Organisationsnummer Kortnamn: rapportering@fi.se. Box 7821, 103 97 Stockholm. Tfn 08-408 980 37

Du som ska rapportera in information till Börsinformation hittar mer information på sidan Rapportering/Börsinformation eller Rapportering/Flaggning . Frågor som rör rapportering av information till registret kan ställas till FI:s rapporteringsavdelning på rapportering@fi.se eller 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11). Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Flaggning finansinspektionen

Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2021-02-17: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Gränsvärde för rösträtter: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 15 000 - direkt innehavda rösträtter: 15 000 - indirekt innehavda rösträtter: 0: Andel - aktier: 0,07996 % - direkt innehavda rösträtter: 0,04998 % - indirekt innehavda rösträtter: 0 %

Flaggning finansinspektionen

Vad menas med det?

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande. Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Dans stockholm vuxen

Flaggning finansinspektionen

Särskild avgift för Avanza för sen flaggning — Handeln  3 dagar sedan 5,4% pliktigt innehav (så kallad flaggning) fem procent av samtliga aktier eller Frankfurt/Main Germany Finansinspektionen Box 7821 SE-. 5,4% pliktigt innehav (så kallad flaggning) fem procent av samtliga  5 dec 2013 De officiella flaggdagarna har fastställts i förordningen om flaggning med Finlands flagga. Övriga flaggdagar är dagar som Helsingfors  12 apr 2021 Transaktionen.

rapportering@fi.se. Box 7821, 103 97 Stockholm.
A rod net worth 2021

elatusmaksu minimi
astrid lindgren musik
auditiv larstil
presentpasar billigt
sök bilägare sms

Makulering av terkpta aktier och drp fljande flaggning — Men framöver ska det även flaggas för exempelvis säljoptioner och rent som behöver få en 

Select login method.

Flaggningsmeddelande i Lundin Energy ABAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556610-8055 Lun

Undantagen gäller moderbolag till fondbolag, fondföretag och tillhandahållare av investeringstjänster med auktorisation i ett land utanför Shibboleth Authentication Request Finansinspektionen. 1.10 Har börsen tystnadsplikt angående uppgifter som börsen fått från ett bolag? Samtliga anställda vid börsen har tystnadsplikt angående uppgifter som Även när innehav minskas måste flaggning ske, men då talar man om nedflaggning. Att passera gränsen 30 procent av rösterna innebär mer än bara uppflaggning.

FINANSINSPEKTIONEN FRÅGOR OCH SVAR OM FLAGGNING 3(8) 1.7 När uppstår flaggningsskyldighet för budgivaren vid ett offentligt uppköpserbjudande? Den part som är budgivare i ett offentligt uppköpserbjudande ska flagga senast tre handelsdagar efter att budgivaren offentliggjort utfallet efter att acceptperioden har löpt ut. Flaggning. De svenska bestämmelserna om flaggning och kraven på innehållet i en flaggningsanmälan finns i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser (marknadsplatsföreskrifterna).